OSTU-MÜÜGI TINGIMUSED

1. ÜLDTINGIMUSED

 1. Ostu-müügileping sõlmitakse kliendi ja NATURE DESIGN OÜ vahel. Lepingust tulenevad tingimused ja kohustused kohanduvad kõikidele klientidele kes ostavad kaupa greenest.ee e-poest Nature Design OÜ (hiljem greenest.ee).

 2. Klient saab greenest.ee veebilehel teha ostusid nii registreeritud, kui ka registreerimata kliendina. Registreerides või tehes ostusid greenest.ee veebilehelt kohanduvad Kliendile „Tellimustingimused“ ja Eesti Vabariigi seadused.

 3. greenest.ee jätab endale õiguse teha muudatusi „Tellimustingimustes“ ja hindades. Kõik muudatused kajastuvad greenest.ee veebilehel.

2. MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

 1. greenest.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

 2. Müügitehing jõustub hetkest, mils kliendi poolt ostude eest maksmisele kuuluv summa laekub Nature Design OÜ poolt näidatud arveldusarvele.

 3. Enne tellimuse eest maksmist kinnitab klient (tehes vastavasse lahtrisse „linnukese“), et ta on „Tellimustingimused“ läbi lugenud  ja neist aru saanud, ning kohustab neid järgima.

3. HINNAD

 1. Kõik hinnad greenest.ee e-poes on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

 2. greenest.ee omab õigust hindu etteteatamata muuta. Kui hind on muutunud pärast seda, kui klient kauba ostis, on kliendil õigus saada kaup selle summa eest, mida ta nägi kauba ostmise hetkel ja mis on kajastatud müügiarvel

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA KAUBA EEST MAKSMINE

 1. Klient saab maksta nii ülekandega kui pangalingi vahendusel. Makstes pangalingiga lisandub maksetasu 0,25€. E-poes suunatakse klient järgmiste pankade lehekülgedele: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Luminor, LHV ja Coop Pank. Tellimuse kinnituseks peab klient olema maksnud ja summa peab olema NATURE DESIGN OÜ arvele laekunud 100% ulatuses arvel näidatud summast.

 2. Tellimus võetakse komplekteerimisse alles pärast makse laekumist.

5. KAUBA KÄTTETOIMETAMINE

 1. Pärast lepingu jõustumist ehk arve laekumist greenest.ee komplekteerib tellimuse ja annab selle kättetoimetamiseks üle oma logistikapartnerile. Klient on kohustatud greenest.ee veebipoodi teavitama kättetoimetamise aadressi või tingimuste muutumisest enne kui kaubad on logistikapartnerile kättetoimetamiseks üle antud.

2. greenest.ee ei vastuta hilinemiste või kättetoimetamise ebaõnnestumiste eest  kui klient on tellimusele kirjutanud vale või ebatäpse informatsiooni.

3. greenest.ee asendab kliendi soovil tooteid nende puudumisel või kannab puuduvate toodete eest raha tagasi, kuid ei vastuta transpordi käigus viga saanud toodete eest.

4. Kui Te pakile järgi ei lähe…

…ja pakk tuleb meile tagasi, siis selle maksumus on 4 EUR, mis arvestatakse maha kliendile tagastatavast rahast.

6. TAGASTUSÕIGUS

 1. Internetist ostetud kaupadel on 14 päevane tagastusõigus.

 2. Tagastatud kaubad peavad olema kasutamata, rikkumata või misiganes viisil vigastamata ja originaalpakendis. Tagastatud kauba transpordi eest maksab klient va. juhul kui tegemist on riknenud kaubaga.

 3. Kauba tagasisaatmiseks peab Klient kirjutama vabas vormis kirja aadressile: sales [ät] greenest.ee hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kaupade kättesaamist. Tagastusavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ja tellimuse numbrit. Raha tagastatud riknenud kaupade eest makstakse tagasi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

7. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

 1. greenest.ee ei vastuta Kliendi eest kaubale tekkinud kahju ja tellimuse hilinemise või mittetäitmise eest, kui selle on tinginud asjaolud, mida oleks greenest.ee veebipoel olnud võimatu ette näha ning mida loetakse vääramatust jõust tingitud asjaoludeks.

8.  PRIVAATSUS

 1. Kasutades greenest.ee e-poodi saab Klient aru ja võtab teatavaks, et tema ja tema veebikäitumise kohta kogutakse informatsiooni. Kasutades veebilehte annab Klient nõusoleku informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks. Greenest.ee kasutab kliendi andmeid turunduskampaaniate korraldamisel.

Greenest.ee ei jaga klientide infot kolmandate osapooltega.

9.  MUUD TINGIMUSED

 1. Kõik vaidlused poolte vahel lahendadakse läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel lahenduseni ei jõuta on pooltel õigus pöörduda kas Tarbijakaitseametisse või Eesti Vabariigi kohtusse.